Klimatilpasning-prosjekt

Aktsomhetskart for analyse av vannskader

Prosjektnavn: Aktsomhetskart for analyse av vannskader
Fylke: Viken
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON FOR TEKNISK DRIFT
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2023
Tema: Overvann, Planlegging, Vannforvaltning, Vann og avløp

Fredrikstad kommune har fått tilskudd til å utvikle en digital modell for systematisk analyse av adresser som har hatt forsikringsregistrerte skader. Resultatet fra analysene skal visualiseres i et digitalt aktsomhetskart som både viser hvor i kommunen det har vært mange vannskader og dessuten markerer områder som har avrenning til de utsatte områdene.