Klimatilpasning-prosjekt

Ansvarsrisiko i planlegging

Prosjektnavn: Ansvarsrisiko i planlegging
Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2023
Tema: Planlegging

Trondheim kommune har fått tilskudd til å kartlegge kunnskapen om ansvarsrisiko i kommunal og regional planlegging i dag, samt å foreslå hvordan kunnskapen om ansvarsrisiko kan og bør styrkes fremover. Prosjektet skal gi generell kunnskap om ansvarsrisiko og hvilket ansvar kommunene og fylkeskommunene har i plan‐ og byggeprosesser.