Klimatilpasning-prosjekt

Bruk av naturbaserte løsninger i klimatilpasning

Prosjektnavn: Bruk av naturbaserte løsninger i klimatilpasning
Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 514 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2023
Tema: Naturbaserte løsninger

Møre og Romsdal fylkeskommune har fått tilskudd til å vise gjennomførte prosjekt og konkrete case innen naturbaserte løsninger (NbS) gjennom kursing av kommunalt ansatte. Målet med dette er å gi kommunene nok kunnskap til å starte sine første prosjekt med NbS.