Klimatilpasning-prosjekt

Bruk av naturskadedata i skadeforebygging

Prosjektnavn: Bruk av naturskadedata i skadeforebygging
Fylke: Viken
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2023
Tema: Klimatilpasningsstrategi, Overvann, Beredskap

Asker kommune har fått tilskudd til å bruke Kunnskapsbanken, der skadearkiv for forsikringsselskapene er tilgjengeliggjort for kommunene, til å styrke arbeidet med klimatilpasning. Hovedfokus vil ligge på å heve datakvaliteten i arkivet og undersøke hvordan dataene kan benyttes i forebygging av skader fra ekstreme nedbørhendelser.