Klimatilpasning-prosjekt

Grønne tak på eksisterende bygg

Prosjektnavn: Grønne tak på eksisterende bygg
Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2023
Tema: Naturbaserte løsninger

Oslo kommune har fått tilskudd til å finansiere et kunnskapsbehov med å bedre klarlegge mulighetene for å etablere grønne tak på eksisterende bygninger.