Klimatilpasning-prosjekt

Kartlegging av sikringsbehov for flaumutsette fylkesveier

Prosjektnavn: Kartlegging av sikringsbehov for flaumutsette fylkesveier
Fylke: Vestland fylke
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2023
Tema: Flom

Vestland fylkeskommune har fått tilskudd til å gjennomføre en overordna kartlegging av kostnadene knyttet til utbedring og sikring av veiinfrastruktur i områder som er sårbare for skade fra flom.