Klimatilpasning-prosjekt

Kartlegging og plan for lukkede bekker

Prosjektnavn: Kartlegging og plan for lukkede bekker
Fylke: Trøndelag
Søker: STJØRDAL KOMMUNE
Tilskudd: 660 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2023
Tema: Sårbarhetsanalyse, Vannforvaltning, Beredskap

Stjørdal kommune har fått tilskudd til å kartlegge lukkede bekker med erosjonsrisiko for deretter å lage en plan for bedring av sikkerhet.