Klimatilpasning-prosjekt

Klima og kompetanse på flom og overvann

Prosjektnavn: Klima og kompetanse på flom og overvann
Fylke: Troms og Finnmark
Søker: GAIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI
Tilskudd: 320 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2023
Tema: Flom, Overvann

Kåfjord kommune har fått tilskudd til å skaffe kompetanse på håndtering av flomsituasjoner og på overvannsproblematikk.