Klimatilpasning-prosjekt

Kompetanseutvikling innen naturbaserte løsninger

Prosjektnavn: Kompetanseutvikling innen naturbaserte løsninger
Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 220 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2023
Tema: Naturbaserte løsninger

Rogaland fylkeskommune har fått tilskudd til å gjennomføre flere arrangementer som skal gi økt kompetanseutvikling på naturbaserte løsninger for klimatilpasning, både på organisasjonsnivå og knyttet til drift og vedlikehold av løsninger.