Klimatilpasning-prosjekt

Konsekvensutredning av stormflo i Værøy havn

Prosjektnavn: Konsekvensutredning av stormflo i Værøy havn
Fylke: Nordland
Søker: VÆRØY KOMMUNE
Tilskudd: 540 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2023
Tema: Flom, Havnivåstigning, Overvann

Værøy kommune har fått tilskudd til å undersøke omfang og konsekvenser av stormflo i fremtidens klima for kommunen, i tillegg til kombinasjonen av ekstremt tidevann og ekstremvær. Målet med dette er å kunne iverksette nødvendige tiltak for å hindre negative konsekvenser.