Klimatilpasning-prosjekt

Marginale jordbruksområder som klimatilpasning

Prosjektnavn: Marginale jordbruksområder som klimatilpasning
Fylke: Viken
Søker: MARKER KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2023
Tema: Landbruk, Naturbaserte løsninger

Marker kommune har fått tilskudd til å utrede/modellere samfunnsmessige fordeler og ulemper det er med å ta marginale jordbruksområder ut av produksjon til klimatilpasningstiltak.