Klimatilpasning-prosjekt

Naturbaserte løysingar i møte med framtidig flaum

Prosjektnavn: Naturbaserte løysingar i møte med framtidig flaum
Fylke: Vestland
Søker: VOSS HERAD
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2023
Tema: Naturbaserte løsninger

Voss herad har fått tilskudd til å øke kunnskapen om hvordan naturbaserte løsninger kan gjøre lokale bygder mer rustet i møte med fremtidige flommer. Kartlegginga skal undersøke hvilke naturbaserte løsningar som vil være mest effektive i møte med fremtidig flom i Voss herad, hvor det vil være viktigst å ta i bruk slike naturbaserte løsningar, hva som er den estimerte effekten av disse naturbaserte løsningane, og hvilke investeringer som kreves for å gjennomføre de.