Klimatilpasning-prosjekt

Revidering og stedstilpasset norm for blågrønn faktor

Prosjektnavn: Revidering og stedstilpasset norm for blågrønn faktor
Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 112 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2023
Tema: Blå-grønne løsninger

Stavanger kommune har fått tilskudd til å vurdere, revidere og tilpasse gjeldende norm for blågrønn faktor (BGF), inkludert hvordan dagens norm fungerer og kartlegging av ev. utfordringer og barrierer med dagens norm.