Klimatilpasning-prosjekt

Sjekkliste for naturbaserte løsninger

Prosjektnavn: Sjekkliste for naturbaserte løsninger
Fylke: Viken
Søker: MARKER KOMMUNE
Tilskudd: 520 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2023
Tema: Naturbaserte løsninger

Marker kommune har fått tilskudd til å gjennomgå prosessene med å etablere en våtmark på Kjelleengene i Aurskog-Høland kommune og åpne Kalnesbekken i Sarpsborg kommune for å vurdere hvilke tiltak man kunne gjort tidlig eller endring i rekkefølge i prosessen, som kunne bidratt til reduksjon i behandlingstid og ressursbruk. Dette vil, sammen med mulige andre suksessfulle prosjekter, danne grunnlaget for en sjekkliste og/eller anbefalt rekkefølge‐prosess for etablering av naturbaserte løsninger for klimatilpasning.