Klimatilpasning-prosjekt

Tilpasning til endret klima og økt skogbrannfare

Prosjektnavn: Tilpasning til endret klima og økt skogbrannfare
Fylke: Trøndelag
Søker: LEVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 230 400
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2023
Tema: Beredskap

Levanger kommune har fått tilskudd til å gjøre analyser som tar inn over seg et endret klima som en del av beredskapsarbeidet på skogbrann. Kommunen skal også drive holdningsskapende arbeid for å sikre en god beredskap. I tillegg ønsker kommunen å ta lærdom av andre som har arbeidet mer med lignende problemstillinger.