Klimatilpasning-prosjekt

Utredning av tiltak for å håndtere havnivåstigning

Prosjektnavn: Utredning av tiltak for å håndtere havnivåstigning
Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 690 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2023
Tema: Flom, Havnivåstigning

Bergen kommune har fått tilskudd til å utrede anbefalinger for hvilke tiltak som er mest egnet for å hindre oversvømmelse mot hav av kommunens sentrale områder, samt når slik tiltak bør utføres.