Her får du veiledning til hvordan du kan ta inn klimatilpasningstiltak inn i planarbeidet. Valgene du gjorde på forrige side styrer hvilke naturtyper og tiltak som vises.  

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid