De marine økosystemene varierer med hensyn til dybde, lys, avstand fra kysten. Øverst er fjæra som ligger mellom høyeste flomål og laveste fjæremål, og under der er gruntvannssonen. I denne sonen der havet møter land, får vi helt spesielle leveområder både for alger og dyr. Lengst ute er dypvannssonen. Kystlinja i Norge, som er mest i fokus her, er den nest lengste i verden etter Canada.

Økosystemtjenester

  • primærproduksjon og sedimentdannelse
  • nedbryting av avfallsstoffer
  • CO2 lagring og opptak, klimaregulering
  • matforsyning, fisk og skalldyr, stoffer for medisiner
  • beskyttelse, fysisk, beskytter annen natur, land og dyrkamark

Konsekvenser av et endret klima

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid