Flere utforminger av denne naturtypen kan ha viktige arter og naturtyper.

Kalksjøer er en utvalgt naturtype med forskrift etter naturmangfoldloven.

Økosystemtjenester

  • drikkevann
  • vanning av landbruksareal
  • vannkraftproduksjon

Konsekvenser av et endret klima

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid