I front-nettverket bidrar til å videreutvikle klimatilpasningsarbeidet i Norge gjennom å være en arena for kunnskapsutvikling og kompetanseheving. Målet er at gode eksempler og erfaringer fra nettverkskommunene skal bidra til å styrke klimatilpasningsarbeidet i en bredde av norske kommuner. Resultater og erfaringer fra nettverkets arbeid brukes i utviklingen av det nasjonale klimatilpasningsarbeidet.

 • Bergen
 • Bodø
 • Bærum
 • Fredrikstad
 • Hamar
 • Kristiansand
 • Oslo
 • Porsgrunn
 • Skien
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Tromsø
 • Ålesund

Nettverket koordineres av Miljødirektoratet. Kommuners deltagelse i nettverket og samarbeidet mellom kommunene og Miljødirektoratet reguleres gjennom gjensidig forpliktende avtaler av fem års varighet.

Utvalgte prosjekter

To prosjekter fra I front-nettverket: