Varmere og våtere vår, sommer og høst fører til lenger vekst- og beitesesong. Konsekvensen kan være økt inntektsgrunnlag både for utøver og kommuner med slakteri og videreforedlingsbedrifter. I tillegg kan dette føre til at næringen oppholder seg lenger i kommuner med barmarksbeite, noe som fører til økt behov for tilgjengelige boliger og kommunale tjenester.

Tiltak

Under er eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid