Varmere og våtere vår, sommer og høst fører til lenger vekst- og beitesesong. Konsekvensen kan være økt inntektsgrunnlag både for utøver og kommuner med slakteri og videreforedlingsbedrifter. I tillegg kan dette føre til at næringen oppholder seg lenger i kommuner med barmarksbeite, noe som fører til økt behov for tilgjengelige boliger og kommunale tjenester.

  • Oseanisk, intermediær og kontinental sone: Påvirker beitetilgjengeligheten både i dagens og framtidas klima.

Tiltak

Under er eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid