Økte temperaturer og økte nedbørmengder om våren, sommeren og høsten kan gi økt flom i vassdrag og økt vannføring generelt. Dette kan påvirke kalvingsområder, trekk- og flyttleier ved at flom gir redusert framkommelighet, og øker drukningsfaren, særlig for kalver.

Tiltak

Under er eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid