Høyere temperaturer og økt nedbør høst og vinter, fører til en kombinasjon av frosne vassdrag og innsjøer og barmarksfrost. Konsekvensen er at reinen ikke får tak i drikkevann, og det kan hindre framkommelighet både for rein og utøver.

Tiltak

Under er eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid