Høyere temperaturer og økt nedbør høst og vinter, fører til en kombinasjon av frosne vassdrag og innsjøer og barmarksfrost. Konsekvensen er at reinen ikke får tak i drikkevann, og det kan hindre framkommelighet både for rein og utøver.

  • Oseanisk sone: Påvirker beitetilgjengelighet i dagens klima.
  • Intermediær sone: Påvirker drift. Skjer både i dagens og framtidas klima.
  • Kontinental sone: Påvirker drift. Skjer i framtidas klima.

Tiltak

Under er eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid