Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til økt kunnskap om hvordan klimaendringene berører dem og utredninger om hvilke tiltak som må iverksettes for å møte klimaendringene.

Tilskudd til klimatilpasning