Klimasats-prosjekt

Utredning av felles kommunal elsykkel- og bilpark

Fylke: Vestland
Søker: ASKØY KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2017
Type tiltak: Elsykkel, Forprosjekt, Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Askøy kommune ønsker at flere skal bruke elsykkel og elbil, og har kartlagt mulighetene for å etablere en kommunal elsykkel- og bilpark. Kommunen har undersøkt behovet for kjøretøy og ladepunkter, og vurdert antall og plassering.

Resultater

Kartleggingen viser at kommunen kan øke andelen elbiler fra 3 % til over 30 %. Med støtte fra Klimasats til etablering av ladepunkter, vil det innen to år lønne seg å erstatte fossile biler med elbiler. I 2018 fikk kommunen Klimasats-støtte til å etablere 25 ladepunkter. Les mer om prosjektet her

For elsyklene var erfaringsgrunnlaget for lite til å si om de kan ersatte bilkjøring, og kommunen vil plassere ut noen få sykler i en prøveordning. 

Relevante lenker