Klimasats-prosjekt

Klimasmart avløpsanlegg i Indre Østfold

Prosjektnavn: Klimasmart avløpsanlegg i Indre Østfold
Fylke: Viken (N)
Søker: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt, Vann og avløp

Indre Østfold kommune skal oppgradere et interkommunalt avløpsrenseanlegg, og ønsker å utrede klimavennlige løsninger. Kommunen vil se på materialvalg, fossilfri anleggsplass og transportreduserende tiltak.

Øker kompetansen

Så langt i forprosjektet har kommunen jobbet med å øke kompetansen, og har hatt et felles læringsopplegg med to andre prosjekter i kommunen:

  • forprosjekt for oppgradering av AHSA avløpsrenseanlegg
  • Klimasats-prosjektet Klimavennlige bygg og byggeplasser (se lenke under)
Relevante lenker