Klimasats-prosjekt

Klimasmart avløpsanlegg i Indre Østfold

Fylke: Østfold
Søker: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Aug 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Indre Østfold kommune skulle oppgradere et interkommunalt avløpsrenseanlegg, og ønsket å utrede klimavennlige løsninger. Kommunen skulle se på materialvalg, fossilfri anleggsplass og transportreduserende tiltak.

Dessverre ble prosjektet avlyst da kommunen heller skal utrede et nytt felles renseanlegg.

Økt kompetanse

Underveis i prosjektet har kommunen jobbet med å øke kompetansen, og har hatt et felles læringsopplegg med to andre prosjekter i kommunen:

  • forprosjekt for oppgradering av AHSA avløpsrenseanlegg
  • Klimasats-prosjektet Klimavennlige bygg og byggeplasser (se lenke under)
Relevante lenker