Klimasats-prosjekt

BYGG i TRE Buskerud

Fylke: Buskerud
Søker: KONGSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Aug 2021 - Jan 2022
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble etablert i 2018, og jobber med å øke kompetansen på klimavennlige materialer i større byggeprosjekter.

Digitale møter og høy aktivitet

Nettverket har hatt høy aktivitet i 2021, og flere av arrangementene ble samkjørt med nettverket BYGG i TRE Vestfold Telemark. Flere kommuner i Buskerud satser nå på fornybart og gjenbruk i byggeprosjekter.

I 2020 ble arrangementene gjennomført digitalt på grunn av Covid-19, og det hadde flere positive effekter. I 2021 har nettverket derfor fortsatt med digitale samlinger, i tillegg til noen fysiske.

Relevante lenker