Klimasats-prosjekt

BYGG i TRE Buskerud

Prosjektnavn: BYGG i TRE Buskerud
Fylke: Viken (N)
Søker: KONGSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble etablert i 2018, og jobber med å øke kompetansen på klimavennlige materialer i større byggeprosjekter.

Digitale møter og høy aktivitet

Nettverket har hatt høy aktivitet i 2021, og flere av arrangementene ble samkjørt med nettverket BYGG i TRE Vestfold Telemark. Flere kommuner i Buskerud satser nå på fornybart og gjenbruk i byggeprosjekter.

I 2020 ble arrangementene gjennomført digitalt på grunn av Covid-19, og det hadde flere positive effekter. I 2021 har nettverket derfor fortsatt med digitale samlinger, i tillegg til noen fysiske.

Relevante lenker