Klimasats-prosjekt

BYGG i TRE Vestfold Telemark

Prosjektnavn: BYGG i TRE Vestfold Telemark
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: FYRESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 625 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble startet i 2017, og bidrar til å øke kompetansen på å bruke klimavennlige materialer i større byggeprosjekter.

Digitale møter

Nettverket har hatt høy aktivitet i 2020 og flere av arrangementene ble samkjørt med nettverket BYGG i TRE Buskerud. Flere kommuner i Vestfold og Telemark satser nå på fornybart og gjenbruk i byggeprosjekter.

I 2020 ble arrangementene gjennomført digitalt på grunn av Covid-19, og det hadde flere positive effekter. I 2021 har nettverket derfor fortsatt med digitale samlinger, i tillegg til noen fysiske.

Relevante lenker