M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - andre formål

8 Omsetningskravet for andre formål

I 2023 ble det innført et omsetningskrav på 10 volumprosent for andre formål enn veitrafikk, luftfart og sjøfart, ofte referert til som ikke-veigående maskiner. Det er kun avansert biodrivstoff, framstilt av råstoff oppført i produktforskriften kapittel 3 vedlegg V del A og del B, som kan telle med i oppfyllelsen av omsetningskravet for andre formål. Miljødirektoratet har i tillegg vurdert flere råstoff som avanserte som ikke er eksplisitt nevnt i vedlegg V, se kapittel om råstoffvurderinger. Det er ingen dobbelttelling ved beregning av kravet.

Omsetningskravet for andre formål har en såkalt "negativ avgrensning" i forskriften. Det vil si at alt drivstoff som ikke går til veitrafikk, luftfart og fartøy er omfattet av kravet.

Kravet er tatt inn i produktforskriften § 3-3c Krav til omsetning av avansert biodrivstoff og biobrensel til andre formål (tidligere § 3-3 b).

Drivstofftyper som bensin og tungoljer er unntatt kravet. Omsetningskravet omfatter diesel, lett fyringsolje og fyringsparafin som ikke går til veitrafikk, luftfart og fartøy.

Figur 1 illustrerer hva som omfattes av omsetningskravet for sjøfart, hva som er unntatt kravet og avgrensning mot omsetningskravet for andre formål.

Det legges til grunn i figuren at marine drivstoff (MGO, etc.) ikke brukes av formålene som omfattes av kravet for andre formål. De andre drivstofftypene som ikke er ilagt veibruksavgift skal regnes med i kravet for andre formål, med mindre det har gått til sjøfart.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid