M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - Veitrafikk

5.2 Beregning av oppfyllelse

Fordi bruk av avansert biodrivstoff utover minimumskravet telles dobbelt opp mot det overordnede kravet på 17 volumprosent, vil det variere hvilken totalandel biodrivstoff som kreves for å oppfylle omsetningskravet.

Minimum andel biodrivstoff som trengs for å oppfylle omsetningskravet for veitrafikk er 14,75 volumprosent, hvis det kun brukes avansert biodrivstoff i oppfyllelsen. Dersom omsetter akkurat oppfyller minstekravet til avansert biodrivstoff, er totalandelen som kreves for å oppfylle kravet 17 volumprosent.

Omsetningskravet blir regnet ut som vist nedenfor. I telleren inngår flytende biodrivstoff som er omsatt til veitrafikk. I nevneren inngår totalt omsatt mengde flytende fossilt drivstoff (bensin og autodiesel) og flytende biodrivstoff til veitrafikk. Se eget kapittel "Hva er omsatt mengde?" for informasjon om hvilke volumer som skal medregnes.

Biodrivstoffet som rapporteres i oppfyllelsen av omsetningskravet må gå til veitrafikk og være ilagt veibruksavgift. Omsettere skal ikke medregne volum biodrivstoff som er omsatt til andre markeder enn veitrafikk i oppfyllelsen av omsetningskravet – dette gjelder uavhengig av om det betales veibruksavgift for volumet.

Beregningen av omsetningskravet for drivstoff omsatt til veitrafikk:

Delkravet til avansert biodrivstoff er angitt uten dobbelttelling. Delkravet til avansert kan derfor formuleres på følgende måte:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid