M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - Veitrafikk

5.1 Delkrav og dobbelttelling

Produktforskriften § 3-3 andre ledd angir et delkrav til avansert biodrivstoff, som innebærer at en viss mengde av total omsatt mengde drivstoff til veitrafikk skal være avansert biodrivstoff framstilt av råstoff på listen i vedlegg V, del A og B. Miljødirektoratet har i tillegg vurdert flere råstoff som avanserte som ikke er eksplisitt nevnt i vedlegg V, se kapittel 11 om råstoffvurderinger.

Delkravet til avansert biodrivstoff ble innført 1. januar 2017, og har økt gradvis siden da. 

  • Fra 1. januar 2023 er delkravet på minst 12,5 volumprosent.

Avansert biodrivstoff utover minstekravet teller dobbelt inn i oppfyllelsen av omsetningskravet.

Delkravet til avansert biodrivstoff og dobbelttellingen utover delkravet betyr at andelen konvensjonelt biodrivstoff innenfor omsetningskravet maksimalt kan være 4,5 volumprosent i 2023.

Fra 1. januar 2017 ble det også innført krav om at minimum 4 volumprosent av omsatt mengde drivstoff til bensinkjøretøy per år skal bestå av biodrivstoff. Merk at dobbeltelling ikke gjelder for oppfyllelse av dette kravet. Delkravene skal telle inn i oppfyllelsen av totalt omsatt mengde drivstoff til veitransport. Delkravet til bensin er foreslått opphevet fra 1. januar 2023.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid