M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - Veitrafikk

5 Omsetningskravet i veitrafikk

Omsetningskravet for biodrivstoff i veitrafikk er gitt i produktforskriften § 3-3, som sier at en viss mengde av totalt omsatt drivstoff til veitrafikk skal være flytende biodrivstoff. Det er også et delkrav til andel biodrivstoff til bensindrevne kjøretøy. I tillegg er det delkrav om andel avansert flytende biodrivstoff. Dette kapittelet beskriver omsetningskravet og delkravene for veitrafikk og hvordan omsetningskravet skal beregnes.

De som omsetter drivstoff skal fra:

  • 1. januar 2023 sørge for at minimum 17 volumprosent

av totalt omsatt mengde drivstoff til veitrafikk per år består av biodrivstoff.

For oppfyllelse av omsetningskravet kan det bare medregnes biodrivstoff som oppfyller bærekraftskriteriene i §§ 3-6 til 3-9. Dette følger av produktforskriften § 3-5.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid