Både virksomheter/organisasjoner og privatpersoner kan søke om handelskonto i det norske klimakvoteregisteret. Miljødirektoratet stiller imidlertid strengere krav til kontohaver av en handelskonto.

Bruk av kontoen

Kontoen kan benyttes til å motta/overføre klimakvoter fra/til andre kontoer i det felleseuropeiske kvoteregisteret. Merk at en kvoteplikt virksomhet kan eie en handelskonto, men virksomheten kan ikke levere kvoter til oppgjør av kvoteplikt fra en slik konto.

Kostnader

Miljødirektoratet fakturerer et etableringsgebyr for å opprette en handelskonto i klimakvoteregisteret. Hver kontohaver må også betale et årlig gebyr for å eie en handelskonto. Gebyrsatsene reguleres i samsvar med klimakvoteforskriften § 9-6.

Krav til søknad

Miljødirektoratet stiller følgende krav til søknad om handelskonto

Slik går du fram for å søke om handelskonto

Følg stegene under i kronologisk rekkefølge. Alle stegene må være gjennomført før en kontosøknad er komplett.

Virksomheter som allerede er registrert i klimakvoteregisteret og skal bruke eksisterende kontorepresentanter kan gå rett til steg 4.

Miljødirektoratet starter saksbehandling så snart søknaden er komplett.
Saksbehandlingstid er satt til maksimalt 20 virkedager.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid