Transaksjon er en prosedyre som overfører klimakvoter fra en konto til en annen. 

Transaksjoner

  • må initieres av én kontorepresentant (AR) og godkjennes av en annen AR.
  • kan kun initieres av en AR som er initiator eller initiator & approver.
  • kan kun godkjennes av en AR som er oppnevnt som approver eller initiator & approver.
  • kan verken initieres eller godkjennes av en suspendert AR.
  • kan ikke overføres fra eller til en suspendert konto.

Brukermanualen for klimakvoteregisteret beskriver også hvordan man utfører en transaksjon. Alle oppnevnte AR-er har fått en lenke til denne manualen. 

 

Trykk på +boksene under for å lese mer om de ulike transaksjonstypene:

 

Trykk på +boksene under for å lese mer om hvordan du utfører en transaksjon:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid