Friluftsliv

Her finner du informasjon om bruk av eksisterende kunnskap og metoder for å innhente ny kunnskap om friluftsliv.

Dette kapittelet omfatter anerkjent metodikk for konsekvensutredninger for friluftsliv.

Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Friluftsliv er også en viktig økosystemtjeneste som bidrar til kunnskap og opplevelse.

Fagtemaet friluftsliv omfatter:

  • alle områder som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv
  • områder for ferdsel og opphold i grøntområder inne i byer og tettsteder, som for eksempel parker og andre grønnstrukturer
  • områder i byen som gatealleèr og grønne havnepromenader

I utgangspunktet regnes ikke opparbeidede områder som gater, torg, allmenninger og promenader som friluftslivsområder. Skillet mellom friluftsliv og rekreasjon i grå areal i byer og tettsted kan imidlertid være glidende. For eksempel kan promenader eller torgplasser med tilrettelagte badeplasser regnes som et friluftslivsområde.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid