M-1941 | Konsekvensutredning av forurenset grunn

9.2 Beskriv planen/tiltaket

Beskriv planforslaget/tiltaket.

Beskrivelsen bør være kortfattet og beregnet på lesere uten teknisk kompetanse. Beskrivelsen av planforslaget og tiltakene som planlegges, bør være likt for alle fagtema.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid