M-1941 | Konsekvensutredning av kulturmiljø

10.8 Andre hensyn som er relevante for beslutningstaker

I utredningen av kulturmiljø skal det komme fram om det i influensområdet er særlige hensyn som bør synliggjøres for beslutningstaker og kan ha innvirkning på valg av alternativ. Dette gjelder blant annet verdier som berører aktuelle nasjonale mål eller gjeldende politiske føringer.

Følgende tema er relevante å vurdere:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid