M-1941 | Utredningsprosessen

1.5 Offentliggjøring av vedtaket

Når ansvarlig myndighet har truffet vedtak i saken, skal det gjøres kjent for offentligheten og berørte myndigheter. Dokumentene skal være elektronisk tilgjengelige på nett, så langt noe annet ikke følger av eller i medhold av lov. Dette går frem av KU-forskriften § 30.

Planvedtak skal kunngjøres i samsvar med plan- og bygningsloven § 8-4§ 11-15 og § 12-12.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid