Nytt regelverk som påvirker håndtering av overvann særlig i byggesak (steg 7) trer i kraft fra 1.1.24. Miljødirektoratet vil oppdatere veilederen i tråd med endringene.

Overvannshåndtering er lokal disponering, trygg bortledning og eventuelt behandling av overvann. Formålet er å ivareta sikkerhet mot skade på helse, miljø og infrastruktur, og samtidig ivareta overvannet som ressurs.

Miljødirektoratet har i samråd med NVE laget denne prosessveilederen for å hjelpe kommunene å få oversikt over regelverket knyttet til håndtering av overvann. Miljødirektoratet skal ha oversikt over regelverket for overvann og bidra til å samordne veiledning fra sektormyndighetene. NVE skal bistå kommunenes arealplanarbeid med å forebygge skade fra overvann knytta til vannmengder. Målet er å bidra til god håndtering av overvann i kommunen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid