Veilederen for besøksforvaltning skal være en støtte for å oppnå en god prosess i arbeidet med besøksforvaltning i norske verneområder. Målgruppa for veilederen er forvaltningsmyndighetene for ett eller flere verneområder. Besøksstrategier er et verktøy som kan tas i bruk av mange, også utenfor verneområdegrensen.

Kommunikasjonsarbeidet er en viktig del av besøksforvaltningen og strategiene som blir utarbeidet skal si noe om hvordan vi kommuniserer best mulig med de besøkende i ditt område. Merkevaren Norges nasjonalparker legger føringer for hvordan vi bygger opp denne kommunikasjonen og informasjon om dette finner du i designmanualen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid