Veilederen for besøksforvaltning skal være en støtte for å oppnå en god prosess i arbeidet med besøksforvaltning i norske verneområder. Målgruppa for veilederen er forvaltningsmyndighetene for ett eller flere verneområder. Besøksstrategier er et verktøy som kan tas i bruk av mange, også utenfor verneområdegrensen.

Kommunikasjonsarbeidet er en viktig del av besøksforvaltningen og strategiene som blir utarbeidet skal si noe om hvordan vi kommuniserer best mulig med de besøkende i ditt område. Merkevaren Norges nasjonalparker legger føringer for hvordan vi bygger opp denne kommunikasjonen og informasjon om dette finner du i designmanualen.

  1. 1 Før du starter
  2. 2 Hvem bør involveres?
  3. 3 Mal for besøksstrategi
  4. 4 Kunnskapsgrunnlaget Sammenstilling og situasjonsanalyse
  5. 5 Kommunikasjonsplan Hvordan nå ut med besøksstrategien
  6. 6 Mål, strategier og tiltak
  7. 7 Høring og godkjenning i i norske verneområder
  8. 8 Ta i bruk merkevaren Norges nasjonalparker
  9. 9 Når skal besøksstrategien revideres?

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid