Publikasjon

Kartleggingsinstruks for naturtyper: 2021

Om publikasjonen

Instruks for kartlegging av Naturtyper etter Natur i Norge (NiN), slik kartleggingen utføres i oppdrag for Miljødirektoratet fra og med 2021.

Instruksen beskriver hvordan den økologiske lokalitetskvaliteten til hver naturtype fastsettes. Kartleggingen som beskrives er en utvalgskartlegging-kun arealene som tilfredsstiller kriteriene for en naturtype etter Miljødirektoratets instruks skal kartfestes.