info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 10.09.2020 – 11.09.2020

Rstaurering av vassdrag og våtmarker

Forbedring av miljøet i og rundt vassdragene får økt oppmerksomhet i mange land.

Sted: På nett
Tid: 09:00 - 12:00
Pris: Gratis
Arrangør: Norsk vannforening, Miljødirektoratet

Om seminaret

Oppretting av «gamle synder» i elver og våtmarker gir mange positive effekter: forbedringer for biologisk mangfold, rekreasjon og landskap, flomdemping og klimatilpasning, redusert forurensing, styrket overvannshåndtering og mer attraktive tettsteder.

FNs bærekraftsmål (SDG) nr. 6 om bærekraftig vannforvaltning har som delmål å beskytte og restaurere vannrelaterte økosystemer. Aichi-målene under konvensjonen om biologisk mangfold sier at minst 15 % av forringede økosystemer skal restaureres. Også i EUs naturmangfold-strategi under Green Deal er det et mål om å restaurere Europas natur, herunder 25.000 km vassdrag.

Det årlige seminaret er forumet for faglig oppdatering, og møteplassen for nettverksbygging innen restaurering av vassdrag og våtmarker.

Program

Videoer (YouTube)

Presentasjoner (PDF)

1.1-River-restoration-in-France-Josee-Peress-OFB.pdf

1.2-Mapping-and-removal-of-barriers-in-Europe-Herman-Wanningen-WFMF.pdf

1.3-Rehabilitering-Segeraga-i-Rodoy-Kristin-B-Klausen-VOK-Ranfjorden-Rodoy-Luroy.pdf

1.4-Behov-for-tiltak-i-Gaula-Iver-Tanem-FM-TR.pdf

2.1-Alna-del-1-Therese-Fosholt-Moe-og-Ingrid-Nesheim-NIVA.pdf

2.1-Alna-del-2-Tharan-Fergus-Oslo-Kommune-VAV.pdf

2.1 Alna del 3 – Svartdalsparken: Jungelen midt i Oslo (video) – Terje Laskemoen – Oslo Kommune BYM

2.2-Tokke-Vinje-Jarand-Felland-Tokke-kommune.pdf

2.3-Sjoaure-del-1-Jarle-Lunde-VOK-Ryfylke.pdf

2.3-Sjoaure-del-2-Knut-Stale-Eriksen-Stavanger-og-Rogaland-JFF.pdf

2.4-Samarbeid-regulant-elveeierlag-og-JFF-Trond-Erik-Borresen-Lyse-Produksjon.pdf

2.5-RiverWiki-T-Fosholt-Moe-NIVA.pdf

2.6-Effekt-kostnad-levetid-Ulrich-Pulg-NORCE.pdf

2.7-Mulig-bruk-av-folkeforskning-Line-Barkved-NIVA.pdf

3.1-The-Great-Rewetting-Hans-Joosten-Griefswald-Mire-Centre.pdf

3.2-Status-restaurering-myr-Vibeke-Husby-Miljodirektoratet.pdf

3.3-Flytting-av-flomvoll-ved-Gausa-Mari-Olsen-Innlandet-FK.pdf

3.4-Nye-veier-for-vannet-Line-Barkved-og-Isabel-Seifert-Dahnn-NIVA.pdf

3.5-Evaluering-av-urbane-regnbed-Nevedda-Sivakumar-NMBU.pdf

Tidligere restaureringsseminarer