info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 10.02.2022 – 10.02.2022

To nye rapporter fra FNs klimapanel - forhåndsbrief

Miljødirektoratet inviterer til en orientering om andre og tredje del av FNs klimapanels (IPCC) sjette hovedrapport. De lanseres i februar og april.

Sted: På nett
Tid: 12:00 - 13:30
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet, Cicero Senter for klimaforskning, Universitetet i Oslo, Institutt for fredsforskning, Norges miljø-og biovitenskapelige universitet, Frischsenteret

I august 2021 presenterte FNs klimapanel (IPCC) en rapport om fysiske klimaendringer som fikk stor oppmerksomhet.

I februar og april i år lanserer Klimapanelet to nye delrapporter i sjette hovedrapport.

Den sjette hovedrapporten fra FNs klimapanel (IPCC Sixth Assessment Report, AR6) er det viktigste faglige grunnlaget om klima og klimaendringene.

Mer enn 700 eksperter fra 90 land - 19 fra Norge - skriver hovedrapporten, som består av tre delrapporter og en synteserapport.

Lær mer om de nye delrapportene fra FNs klimapanel

Formålet med forhåndsbriefen er å gjøre interesserte bedre i stand til å forstå rapportene og betydningen av funnene i rapportene når de offentliggjøres.

 • Delrapport 2: Virkninger, klimatilpasning og sårbarhet (28. februar)
 • Delrapport 3: Utslippsreduksjon, opptak og virkemidler (4. april)

Vi gir deg oversikt over temaene i rapportene og peker på temaer som er særlig viktige for oss her i Norge.

Funnene vil ikke presenteres før rapportene lanseres.

Forskere forklarer viktige temaer

Norske forskere som bidrar i de kommende rapportene, vil blant annet forklare hva klimarisiko og klimatilpasning er, hvordan klimaendringene påvirker de andre bærekraftsmålene og fortelle mer om klimascenarioer og utslippstrender.

Det vil være mulighet for publikum å stille spørsmål underveis.

Det vil bli gjort opptak av arrangementet.

Dagsorden (12:00 - 13:30)

 • Velkommen
  Seksjonsleder Camilla Schreiner, Miljødirektoratet

 • Hovedfunn fra delrapport 1 om fysiske klimaendringer - det naturvitenskapelige grunnlaget
  Forsker Jan S. Fuglestvedt, Cicero Senter for klimaforskning

 • Løsninger på klimakrisen: Det haster og det vil koste
  Forsker Nils Chr. Stenseth, Universitetet i Oslo (Uio)

 • Klimarisiko: hva er det, og kva kan vi gjøre med det?
  Forsker Halvard Buhaug, Institutt for fredsforskning (Prio)

 • En mer klimarobust utvikling
  Forsker Siri Eriksen, Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU)

 • Muligheter for utslippsreduksjoner
  Forsker Snorre Kverndokk, Frischsenteret

 • Recent trends and future scenarios
  Forsker Glen Peters, Cicero Senter for klimaforskning

 • Klimapolitiske løsninger og utfordringer
  Forsker Elin Lerum Boasson, Cicero Senter for klimaforskning og Universitetet i Oslo (Uio)

 • Avsluttende betraktninger
  Klimarådgiver Øyvind Christophersen, Norges knutepunkt for FNs klimapanel, Miljødirektoratet

Om sjette hovedrapport fra FNs klimapanel

 • FNs klimapanel utgir hovedrapporter hvert 6-7 år og består av fire deler.
 • Den sjette hovedrapporten inneholder den mest oppdaterte kunnskapen om vitenskapelige, teknologiske og sosioøkonomiske aspekter ved klimaendringer, virkninger og framtidig risiko, samt tiltak, løsninger og virkemidler for klimatilpasning og utslippsreduksjoner.
 • Rapporten bruker flere typer utslipps- og utviklingsscenarioer til å undersøke hvor mye mennesker bidrar til framtidige klimaendringer.
 • Scenarioer for framtidige sosiale og miljømessige forhold brukes også til å studere hvordan klimaendringer kan påvirke ulike fremtider.

Mer om sjette hovedrapport fra FNs klimapanel