Seminar | 12.06.2024 – 12.06.2024

Nytt kvotesystem for vei, bygg og andre sektorer(ETS2)

Miljødirektoratet inviterer til informasjonsmøte om det nye klimakvotesystemet ETS2.

Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Tid: 09.00 - 12.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Møtet er for brenseloperatører i veitransport, oppvarming av bygninger, bygg- og anleggsektoren, og småskala industri og varmeproduksjon. 

I informasjonsmøtet vil Miljødirektoratet gå gjennom det nye regelverket, hvem som er omfattet og hvilke brensler og sektorer som blir påvirket. Vi oppfordrer deltakerne til å sette seg inn i regelverket på forhånd for å være best mulig forberedt. Informasjon finnes her: 

Klimakvoter: Veitransport, bygg og andre sektorer

Alle brenseloperatører som omfattes av det nye kvotesystemet må innen 1. januar 2025 ha en godkjent utslippstillatelse med tilhørende overvåkingsplan for overvåking av utslipp. Miljødirektoratet vil i møtet informere om prosessen for å opprette en overvåkingsplan og søke utslippstillatelse.

Spørsmål om dette kan sendes inn via påmeldingsskjemaet. Det vil også være mulig å stille spørsmål underveis i møtet. 

Lenke blir sendt til digitale deltagere i Teams på møtedagen 12. juni 2024. 

Påmelding

Din påmelding er registrert