Utsatt frist gjelder naturmangfold i arealplanlegging

Ny søkandsfrist 11. februar gjelder for kommuner som vil søke om tilskudd til ivaretagelse av naturmangfold i arealplanleggingen.

Publisert 09.01.2024

Miljødirektoratet har flere tilskuddsordninger hvor kommunene kan søke om tilskudd for å ivareta naturmangfoldet i kommunen.

For å unngå misforståelser, ønsker vi å presisere følgende frister:

Søke om tilskudd trua natur – søknadsfrist 15. januar.

Søke om tilskudd naturmangfold i arealplanlegging – søknadsfrist 11. februar