6. Vurdering av måloppnåelse

Vurdering av måloppnåelse i handlingsplan for kystlynghei vil følge etablert/gjeldende plan for oppfølging av all trua natur i regi av Miljødirektoratet.

Publisering av nye rødliste-vurderinger av trua naturtyper vil være sentrale måletidspunkter. I tilknytning til rødlistevurderingene gjennomføres evalueringer av måloppnåelse og avstand til oppsatte mål underveis i handlingsplanperioden.

Sluttevaluering av samla måloppnåelse i planperioden gjennomføres i sluttåret 2037.

 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid