Kontaktinformasjon

Kontakt statsforvalteren i ditt fylke. Statsforvalteren skal ta stilling til om det foreligger brudd på forskriftens bestemmelser, og kan iverksette oppfølging for å sjekke at eventuelle forhold rettes.

Du kan også sende spørsmål om forskriften eller tilbakemeldinger på denne veilederen til

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid