Det er mest praktisk at tiltakshaveren sender søknad om bygge- og utslippstillatelse samtidig. Kommunen skal stille krav til drikkevann, slokkevann, bortledning av avløpsvann og avledning av grunnvann og overvann. Dette skal skje før tiltakshaver får tillatelse til å sette opp en ny bygning eller endre en eiendom.

Alle forhold rundt vann og avløp må være avklart før kommunen kan gjøre vedtak om fradeling eller byggetillatelse.

  1. 1 Hva må kommunen vurdere?
  2. 2 Finnes det reguleringsplan?
  3. 3 Forankring av arbeidet i lovverk

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid