I områder med fritidsbebyggelse er det ofte følsomme vannforekomster. I fjellområder der vassdragene ofte har liten vannføring og god vannkvalitet, kan selv små utslipp føre til at miljøtilstanden reduseres. Ved kysten kan brukerinteresser, som bading og rekreasjon, bli berørt av utslippene.

  1. 1 Tilsyn kan finansieres med kontrollgebyr
  2. 2 Best tilsyn når anlegget er belastet
  3. 3 Se opp for ulovlige vann- og avløpsløsninger
  4. 4 Planlegg tilsynet godt

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid