Gjennomføre tiltak

Tiltakene skal gjennomføres i tråd med tiltaksplan og krav fra forurensningsmyndigheten. Arbeid i tiltaksfasen skal dokumenteres fortløpende.

Vesentlige endringer fra tiltaksplanen skal kommuniseres med forurensningsmyndigheten og om nødvendig må tiltaksplanen revideres.  

For å sikre at krav i tiltaksplanen og vilkår fra forurensningsmyndighet følges, skal arbeidene i tiltaksfasen, for eksempel utføring av tiltak, disponering og mellomlagring av masser, vannhåndtering og overvåkning, dokumenteres fortløpende.

Forurensningsmyndigheten kan etterspørre dokumentasjon fra tiltaksgjennomføringen i forbindelse med tilsyn. 

I noen prosjekter vil det være nødvendig å overvåke vann (grunnvann, overvann og/eller i resipient), biota eller støv for å dokumentere spredning og effekt tiltaksarbeidene har på omgivelsene. Det skal analyseres for parametere som er relevante for forurensningssituasjonen på tiltaksområdet og eventuelt stoffer som er vurdert som spesielt viktige i omkringliggende miljø. 

Overvåkingsprogram under tiltak skal beskrives i tiltaksplanen og/eller sendes i en egen kontroll- og beredskapsplan til forurensningsmyndigheten før oppstart av tiltak.  

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid